Kamus QiuQiu

Ail

๐ŸŽง Fonetik

๐Ÿ”ˆPengucapan Amerika: /eษชl/

๐Ÿ”ˆPengucapan Inggris: /eษชl/

๐Ÿ“– Arti Kata yang Rinci

  • verb (v.)๏ผšmenyebabkan sakit atau kesusahan
        Contoh: The long journey ailed him. (Perjalanan panjang itu menyebabkan dia sakit.)

๐ŸŒฑ Akar Kata, Awalan, Akhiran

Akar kata: Berasal dari bahasa Inggris kuno 'ฤlan', yang berarti 'mengganggu atau menyakiti'

๐Ÿ’ก Mnemonik Asosiasi

Bayangkan seseorang yang sedang mengalami sakit atau kesusahan, mungkin karena perjalanan yang melelahkan atau pekerjaan yang berat.

๐Ÿ“œ Mnemonik Sinonim dan Antonim

Sinonim:

  • verb: afflict, trouble, distress

Antonim:

  • verb: comfort, soothe, relieve

โœ๏ธ Mnemonik Frasa

  • ail someone's spirit (menyusahkan jiwa seseorang)
  • ail someone's body (menyusahkan tubuh seseorang)

๐Ÿ“ Mnemonik Contoh Kalimat

  • verb: The difficult task ailed her greatly. (Tugas yang sulit itu sangat menyusahkan dia.)

๐Ÿ“š Mnemonik Cerita

Cerita dalam Bahasa Inggris:

In a small village, there was an old man who was often ailed by his chronic back pain. Despite his ailment, he was known for his cheerful spirit and helpful nature. One day, a young traveler visited the village and heard about the old man's condition. Feeling compassionate, the traveler decided to help the old man by sharing some herbal remedies he knew. The old man's pain lessened, and he was grateful for the relief.

Cerita dalam Bahasa Mandarin:

Di sebuah desa kecil, ada seorang lelaki tua yang sering disusahkan oleh nyeri punggung kronisnya. Meskipun disusahkan, ia dikenal karena semangatnya yang ceria dan sifatnya yang membantu. Suatu hari, seorang traveler muda mengunjungi desa itu dan mendengar tentang kondisi lelaki tua itu. Merasa bersimpati, traveler itu memutuskan untuk membantu lelaki tua dengan membagikan beberapa ramuan herbal yang dia ketahui. Nyeri lelaki tua itu berkurang, dan dia bersyukur atas kelegaan itu.